می 16 2019 0دیدگاه
كالاهاي پر شده با پر و كرك - استاندارد ملی 15419

كالاهاي پر شده با پر و كرك- استاندارد ملی 15419

استاندارد ملی 15419

 

سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

 

موضوع: نساجي-كالاهاي پر شده با پر و كرك- البسه با كاربرد معمولي- الزامات

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات منسوجات (پوشش خارجی، پوشش پر کننده، آستر) و پر کننده به کار رفته در البسه هایی (به منظور استفاده عمومی) که صرفاً با پر و یا کرک، پر شده اند، می باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment