می 28 2019 0دیدگاه
كانه هاي آهن- استاندارد ملی 15002

كانه هاي آهن- نمونه برداري از دوغاب ها- استاندارد ملی 15002

استاندارد ملی 15002
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
موضوع: كانه ­هاي آهن- نمونه ­برداري از دوغاب ­ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش های اصولی برای نمونه برداری از کانه های آهن ریزدانه است، که بزرگترین اندازه دانه آن کوچکتر از یک میلیمتر بوده و با آب برای تشکیل دوغاب مخلوط شده است. در نسبت های خیلی بالای مواد جامد ریزدر آب، هنگامی که مواد شکل پلاستیکی نرم (در حدود ۸۰ درصد مواد جامد بسته به توزیع اندازه ذرات مواد جامد) به خود بگیرد، مخلوط به درستی خمیر نامیده می‌شود. نمونه برداری از خمیرها در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندارد. 

 روشهای شرح داده شده در این استاندارد، برای نمونه برداری از کانه‌های آهن که به صورت دو غاب در حال حرکت منتقل می شود، کاربرد دارد. این جریانات می‌توانند به طور آزادانه سقوط کنند یا درون لوله ها، مجاری، ناودان ها ، مارپیچ ها ، و یا کانال های مشابه محدود شوند. نمونه برداری از دوغاب ها درون لوله های تحت فشار در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندارد. جریان دوغاب را تنها می توان به طور دلخواه درنقطه انتقال قبل از رسیدن به لوله تحت فشار در انتهای لوله، زمانی که دوغاب تحت فشار نیست، نمونه‌برداری کرد. علاوه بر این، نمونه برداری از دوغاب ها در موقعیت های ثابت، از قبیل دوغاب ته‌نشین شده یا حتی دوغاب های خوب هم زده شده در یک مخزن، انبار کشتی، یا دوغاب پشت سد، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندارد.

این استاندارد روش‌هایی را توصیف می‌کند که برای تهیه نمونه های معرف از مواد جامد دوغاب و توزیع اندازه ذرات دوغاب تحت آزمایش، طراحی شده است . بعد از تصفیه نمونه دوغاب، نمونه های مرطوب در بردارنده مواد جامد در دوغاب برای خشک کردن(اگر نیاز باشد) و اندازه گیری یک یا چند خصوصیت در شیوه ای نااریب و با درجه شناخته شده ای از دقت، در دسترس هستند. خصوصیات به وسیله آنالیز شیمیایی، آزمون های فیزیکی، یا هر دو اندازه گیری می شوند.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment