جولای 05 2019 0دیدگاه
كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد - استاندارد ملی 12482

كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد- استاندارد ملی 12482

استاندارد ملی 12482
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش (الف و ب) برای تعیین عدد جذب  یدکربن بلک است. روش الف ، روش متداول و روش ب ، روش نمونه برداری و اندازه گیری خودکار است. بررسی‌ها نشان داده است که عدد جذب کربن بلک در اثر گذشت زمان( زمان مندی) ، کاهش می‌یابد. استانداردهای یدSRB HT جدید تولید شده اند که عدد جذب  ید آنها با گذشت زمان ثابت می ماند. برای اطمینان از اینکه، نتایج در محدوده کنترل استانداردهای منفرد هستند ، استفاده از یک یا چند استانداردSRB HT  برای پایش روزانه(x-chart) توصیه می‌شود. هنگامی که دستیابی به مقادیر هدف ممکن نباشد، از همه استانداردهای یدSRB HT ، برای استانداردسازی (نرمال کردن) آزمون ید استفاده کنید.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment