می 21 2019 0دیدگاه
لاستیک - استاندارد ملی 14457

لاستيك- استاندارد ملی 14457

استاندارد ملی 14457
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: لاستيك – روش­كار عمومي آماده ­سازي و تثبيت شرايط آزمونه­ ها براي روش­ هاي آزمون فيزيكي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های کار عمومی آماده سازی، اندازه گیری، نشانه گذاری انبارش و تثبیت شرایط برای آزمون های لاستیکی به کار رفته در آزمون های فیزیکی بیان شده در سایر استانداردها و همچنین ارائه شرایط ترجیحی استفاده شده حین آزمون است. این استاندارد در شرایط ویژه کاربردی برای آزمون خاص، ماده خاص یا شبیه سازی شرایط محیطی اقلیمی ویژه و همچنین در الزامات خاص برای آزمون محصولات کامل کاربرد ندارد.

 این استاندار الزامات فاصله زمانی لازم بین شکل دهی و آزمون برای آزمونه ها و محصولات لاستیکی را بیان می کند. برای کسب نتایج آزمون تکرار پذیر و به حداقل رساندن نارضایتی بین تولید کننده و مصرف کننده، ذکر چنین اقداماتی لازم است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment