سپتامبر 16 2019 0دیدگاه
پلاستيك ها- رواداري - استاندارد ملی 15112-1

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت 1: رواداري هاي ابعادي- استاندارد ملی 1-15112

استاندارد ملی 14670
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:لاستيك- رواداري­ هاي محصولات-قسمت 1: رواداري ­هاي ابعادي

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیراست:

  قسمت ۲ :رواداری های هندسی

 

هدف  و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین طبقه‌های رواداری ابعادی و مقادیر آنها برای محصولات لاستیکی غیر سلولی قالب گیری شده، رانش گری شده و غلتک کاری شده است. روشهای آزمون مرتبط مورد نیاز برای مطابقت با این قسمت از استاندارد نیز در این استاندارد مشخص شده‌اند.

رواداری های ارائه شده علاوه بر لاستیک ولکانیده برای محصولات ساخته شده از لاستیک گرمانرم نیز دارد.

این قسمت از استاندارد برای حلقه های درزگیر با دقت بالا یا محصولات کامپوزیتی غلتک کاری شده مانند پارچه های پوشش داده شده با لاستیک یا محصولاتی که در آنها یک پوشش لاستیکی با کمک فرایند پوشش دهی لایه گذاری یا پوشش دهی نازک اعمال می شود کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment