سپتامبر 18 2019 0دیدگاه
لاستيك- رواداري - استاندارد ملی 15112-2

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت 2: رواداري هاي هندسي- استاندارد ملی 2-22151

استاندارد ملی 2-15112
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:لاستيك- رواداري ­هاي محصولات-قسمت 2: رواداري­ هاي هندسي

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیر است:

– قسمت ۱ :رواداری های ابعادی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رواداری های هندسی زیر برای محصولات لاستیکی توپر قالب گیری شده و رانش گری شده است. این استاندارد همچنین شامل محصولات لاستیکی که درون آنها فلز قرار گرفته است، میباشد.

رواداری تخت بودن

رواداری موازی بودن

رواداری قائم بودن

 رواداری هم محوری

 رواداری مربوط به موقعیت

رواداری های ارائه شده در اصل برای لاستیک ولکانیده در نظر گرفته شده اند، برای محصولات ساخته شده از لاستیک گرمانرم نیز کاربرد داشته باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment