سپتامبر 11 2019 0دیدگاه
لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم - استاندارد ملی 13072

لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم-تعیین چسبندگی به فلز- روش دوصفحه‌ای- استاندارد ملی 13072

استاندارد ملی 13072
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم-تعیین چسبندگی به فلز- روش دوصفحه‌ای

 

مقدمه:

هشدار 1- کاربران این استاندار باید با شیوه های معمولی آزمایشگاهی آشنا باشند. این استاندارد به تمام مسائل ایمنی، هر چند در رابطه با استفاده از آن باشد، اشاره نمی‌کند. رعایت تمام جوانب ایمنی به عهده آزمون کننده خواهد بود. بر عهده کاربر است که ایمنی و بهداشت مناسب را برقرار و از تطابق آن با هر شرایط قانونی اطمینان حاصل کند .

هشدار 2- روش های تعیین شده در این استاندارد ممکن است شامل استفاده یا تولید مواد و تولید مواد زاید باشد که منجر به خطرات زیست محیطی محلی شود. سوابق مستند سازی مناسب برای حمل و نقل ایمن و دفع پس از استفاده باید تهیه شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین استحکام چسبندگی اتصال لاستیک به فلز، با استفاده از سامانه چسبنده تحت بررسی است در جایی که قسمت لاستیکی بین دو صفحه فلزی موازی سوار شده است. این روش به طور کلی برای آزمونه های آماده شده در آزمایشگاه تحت شرایط استاندارد است، جمله می توان از آن برای ارائه داده ها برای توسعه آمیزه‌های لاستیک و کنترل روش های تولید استفاده کرد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment