سپتامبر 03 2019 0دیدگاه
لاستیک استایرن بوتادین (SBR)- استاندارد ملی 11570-1

لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب گیری- استاندارد ملی 11570-1

استاندارد ملی 4-11373
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:پلاستيك‌ها – نمادها و علائم اختصاري – قسمت 4: بازدارنده­ هاي اشتعال

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11373  است و سایر قسمت های این استاندارد به شرح زیر است:

– قسمت ۱ :پلیمر های پایه و مشخصه های ویژه آن ها

– قسمت ۲ :پرکننده ها و تقویت کننده ها

-قسمت ۳ :نرم کننده ها

این استاندارد نماد ها و علائم اختصاری بازدارنده های اشتغال به کار برده شده در پلاستیک ها را تعیین می کند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین نمادهای یکسان برای بازدارنده‌های اشتعالی است که به پلاستیک ها افزوده می شوند. نماد ها با علامت اختصاری «FR» و به دنبال آن یک یا چند کد عددی که در بند ۵ ارائه شده است، نوشته می شوند. این نمادها علاوه بر آنکه به نمادهای مواد پلاستیکی اضافه می‌شوند، برای نامگذاری موارد و شناسایی و نشانه گذاری محصولات پلاستیکی نیز کاربرد دارند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment