سپتامبر 04 2019 0دیدگاه
لاستیک خام- استاندارد ملی 10657

لاستیک خام- تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون- استاندارد ملی 10657

استاندارد ملی 10657
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:لاستیک خام- تعیین دمای انتقال شیشه­ای به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

 

 

هشدار – کاربران این استاندارد ملی باید به روش‌های معمول آزمایشگاهی آشنا باشند. این استاندارد مسائل ایمنی مربوط به عملیات، وسایل و مواد مصرفی را که ممکن است خطرناک باشد ، بیان نمی‌کند، مسئولیت تمامی موارد ایمنی به عهده کار بر این استاندارد خواهد بود. بنابراین کاربر باید قبل از انجام آزمون ها با به کار گرفتن روش های بهداشتی و ایمنی مناسب و توجه به دستورالعمل های مربوطه ، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

 

هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دمای انتقال شیشه لاستیک خام به روش گرماسنجی روشی تفاضلی می‌باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment