ژانویه 17 2020 0دیدگاه
لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک - استاندارد ملی 687

لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک– ویژگی‌های عملکردی- استاندارد ملی 687

استاندارد ملی 687
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک –ویژگی‌های عملکردی

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی لامپ های فلورسنت دو کلاهک برای مصارف روشنایی عمومی است.

  الزامات این استاندارد فقط مربوط به آزمون نوعی است، شرایط مطابقت شامل روشهای ارزیابی آماری، تحت بررسی است.

 انواع لامپهای زیر و حالتهای کاری آنها مشمول این استاندارد است:

 – لامپهای با کاتد پیش گرم شونده، برای کار با فرکانس برق متناوب شبکه با استفاده از راه انداز و علاوه بر آن برای کار با فرکانس بالا

ب- لامپ های با کاتد پیش گرم شونده ی مقاومت بالا ،برای کار با فرکانس برق متناوب  شبکه بدون استفاده از راه انداز (بدون راه انداز) و علاوه بر آن برای کار با فرکانس بالا

پ) لامپ های با کاتد پیش گرم شونده ی مقاومت پایین، برای کار با فرکانس برق متناوب شبکه بدون استفاده از راه انداز( بدون راه انداز) و علاوه بر آن برای کار با فرکانس بالا

ت -لامپهای با کاتد پیش گرم شونده، برای کار با فرکانس بالا

ث -لامپ های بدون پیش گرمایش کاتد ، برای کار با فرکانس برق متناوب شبکه

ج – لامپ های بدون پیش گرمایش کاتد برای کار با فرکانس بالا

 در برخی از الزامات داده شده در این استاندارد به «داده برگهای لامپ مربوط» ارجاع داده شده است. داده برگ های برخی از لامپ ها در این استاندارد موجود است و برای سایر لامپ هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار دارند داده برگ های مربوطه توسط سازنده و یا فروشنده مسئول ارائه می‌شود.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment