جولای 07 2019 0دیدگاه
لعاب هاي شيشه اي و چيني - استاندارد ملی 12739-2

لعاب هاي شيشه اي و چيني- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي- قسمت 2: تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدهاي جوشان، مايعات خنثي جوشان و/يا بخارات آنها- استاندارد ملی 2-12739

استاندارد ملی 2-12739
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: لعاب­ هاي شيشه­ اي و چيني- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي- قسمت 2: تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدهاي جوشان، مايعات خنثي جوشان و/يا بخارات آن­ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون و اندازه گیری مقاومت سطوح صاف لعاب های شیشه ای و چینی در برابر اسیدهای جوشان، مایعات قلیایی و/ یا بخارات آنها می باشد .این روش برای تعیین مقاومت پوشش های لعابی شیشه ای و چینی به فازهای مایع و بخار محلول های خورنده ملایم به طور همزمان کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment