دسامبر 16 2019 0دیدگاه
لوله ها و اتصالات پلاستیکی- استاندارد ملی 14563

لوله ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از °C 20- استاندارد ملی 14563

استاندارد ملی 14563
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:لوله­ ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه­ های خط لوله پلی­ اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از °C 20

 

پیشگفتار

استاندارد« لوله ها و اتصالات پلاستیکی- ضرایب کاهش فشار برای سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دمای بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد» که نخستین بار در سال ۱۳۹۰ برمبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بنده ۷ ،استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و منتشر شده، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در بیست و ششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد آب و آبفا مورخ 11/12/1397 تصویب شد. اینک  این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 

 مقدمه

این استاندارد ضرایب  کاهش فشار را برای دماهای بالای تا ۵۰ درجه سانتیگراد و راهنمایی را برای طرز رفتار در دماهای بالاتر ارائه می‌دهد. استفاده از این ضرایب به ما اجازه می‌دهد تا فشار عملیاتی سامانه‌های لوله گذاری پلی اتیلنی(PE) را در دماهای بالاتر تعیین کنیم.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment