آگوست 17 2019 0دیدگاه
ماشين آلات خاك برداري - استاندارد ملی 22570

ماشين آلات خاك برداري – فرآيند ارزيابي انطباق وگواهي كردن- استاندارد ملی 22570

استاندارد ملی 22570
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: ماشين­­ آلات خاك ­برداري – فرآيند ارزيابي انطباق وگواهي كردن

 

مقدمه

کمیته فنی ISO، ISO/TC127 ماشین آلات خاکبرداری در سال ۱۹۶۸ به منظور ارتقاء سطح کیفی تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای صنعت ماشین آلات خاکبرداری(EMM) تشکیل شد. هدف این کمیته توسعه پایدار و فعال استانداردهای بین المللی برای تشخیص و تعیین همه ریسک های ممکن در این ماشین‌آلات هست.

سازندگانEMM از این استانداردها برای دستیابی به سطوح بالای ایمنی در ماشین ها به منظور فراهم کردن ایمنی مورد انتظار مشتریان و سلامت و ایمنی گروهی استفاده می‌کنند صنعت EMM به نوعی تشنه توسعه دادن ماشین هایی که به عنوان ماشین های امن شناخته می‌شود و همچنین فراهم آوردن شرایط استفاده از استانداردISO/IEC17050 برای تولیدکنندگان و برای اظهارنامه انطباق تامین کننده(SD0C ) است اما تولیدکنندگان در کشورهایی که با کمبود تخصص و مهارت کافی و همچنین کمبود امکانات آزمایشگاهی و کارشناس برای انجام آزمون‌های ارزیابی های انطباق خود برای  SD0C مواجه هستند ممکن است نیاز به تایید شخص ثالث داشته باشند.

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه یک فرآیند برای ارزیابی انطباق و گواهی کردن برای ماشین آلات خاکبرداری می باشد که در استاندارد ملی ایران به شماره 17393  تعریف شده است. این استاندارد شامل ارائه از مشخصه‌های استانداردهای مورد استفاده جهت ارزیابی انطباق ماشین ها، فرایندی برای آزمون کردن جهت نشان دادن برآورده نمودن این استانداردها و فرایندی برای گواهی کردن شخص ثالث است، که اینگونه گواهی کردن در آن مورد نیاز است.

هدف جهانی برای صنعت ماشین آلات خاکبرداری ، پذیرش و استفاده از اظهارنامه‌های انطباق تامین کننده مطابق با استاندارد ISO/IEC17050 است این استاندارد شامل مقررات برای گواهی کردن شخص ثالث در کشور ها یا مناطقی که برنامه‌های انطباق تامین‌کننده مورد پذیرش نیست می شود.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment