آوریل 27 2019 0دیدگاه
ماشين هاي خاك برداري - استاندارد ملی 10508

ماشين هاي خاك برداري – وسيله كنترل پايين آورنده بيل مكانيكي هيدروليكي و بكهو لودرها – استاندارد ملی 10508

استاندارد ملی 10508
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه

موضوع:ماشين ­هاي خاك برداري -وسيله كنترل پايين آورنده بيل مكانيكي هيدروليكي و بكهو لودرها – الزامات و آزمون­ ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و رویه های آزمونی یکسان برای وسایل کنترل پایین‌آورنده نصب شده بر روی بوم، بوم میانی و سیلندرهای بازوی بیل های مکانیکی هیدرولیکی و بکهو لودرها می باشد تا بدین طریق نرخ افتادن را در صورت خرابی یا قطع خط (کابل) هیدرولیکی، کنترل نماید.

این استاندارد در خصوص مسایل کنترل پایین آورنده بیل های مکانیکی و تجهیزات کج بیل، بکهو لودرهای مورد استفاده برای جابجایی اشیایی که دارای اتصالات استاندارد (آنگونه که توسط سازنده تعریف شده است) می باشند، کاربرد دارد. در خصوص ماشین هایی که ترکیبات اتصالی جایگزین برای آنها در نظر گرفته شده، تنها طول استاندارد تعریف شده توسط سازنده در معرض آزمون قرار خواهد گرفت.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment