فوریه 01 2020 0دیدگاه
ماشین های لباسشویی خانگی - استاندارد ملی : 15974

ماشین های لباسشویی خانگی روش اندازه گیری کاهش آلودگی میکروبی- 15974

استاندارد ملی 15974
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:ماشین­های لباسشویی خانگی روش­ اندازه­ گیری کاهش آلودگی میکروبی

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه‌گیری کاهش آلودگی میکروبی و کاهش آلودگی احتمال متقاطع دربار غیر آلوده است.

 یادآوری- تمایز مشخص در قابلیت کاهش آلودگی به میکروارگانیسم ها در ماشین های لباسشویی را میتوان در دمای شستشویی انتظار داشت که بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد نباشد.

 این استاندارد در ماشین های لباسشویی خانگی، با یا بدون وسیله گرم کننده که منبع آب سرد یا گرم استفاده می کنند، کاربرد دارد و همچنین استاندار برای ماشین‌های لباسشویی که برای استفاده عادی بدون شوینده کار می‌کنند نیز کاربرد دارد. همچنین در مورد ماشین های لباسشویی عمومی مورد استفاده در مجتمع‌ها یا رختشویخانه ها نیز کاربرد دارد.

این استاندارد برای ماشین های لباسشویی حرفه‌ای و ماشین‌های لباسشویی تجاری مورد استفاده در خدمات مرتبط با مراکز تهیه غذا یا شستشوی ملافه های بیمارستانی و یا سایر مراکز غیرمسکونی کاربرد ندارد. این استاندارد به مواردی که در آن شرایط ویژه بهداشتی باید رعایت شود و نیاز به انجام اقدامات ویژه ای از قبیل استفاده از مایع ضدعفونی کننده و یا تکنیک‌های ضدعفونی کردن دارند، اشاره نمی نماید.

 این استاندارد الزامات ایمنی را مشخص نکرده و در ارتباط و اندازه گیری عملکرد ماشین های لباسشویی که در دامنه کاربرد استاندارد IEC60456 هستند وتاثیر آن بر روی منسوجات، کاربرد ندارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment