جولای 02 2019 0دیدگاه
مایع خنک کننده موتور ماشین- استاندارد ملی 12371

مايعات خنك كننده موتور- مواد افزودني تكميلي (SCAs)براي استفاده در مايعات خنك كننده نيازمند به مواد افزودني تكميلي براي موتورهاي سنگين- استاندارد ملی 12371

استاندارد ملی 12371
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: مايعات خنك ­كننده موتور- مواد افزودني تكميلي (SCAs)براي استفاده در مايعات خنك كننده نيازمند به مواد افزودني تكميلي براي موتور­هاي سنگين- ويژگي­ ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی ، فیزیکی ، شیمیایی و کارایی برای مواد افزودنی تکمیلی مورد استفاده در سیستم های خنک کننده موتورهای سنگین نیازمند افزودنی اولیه این مواد، است. فراورده ASTM D6210 مطابق این استاندار باید در اختلاط با آب استفاده شود. رقیق سازی می تواند با میزانی از مایع خنک کننده غلیظ، با مایع خنک کننده از پیش رقیق شده و یا به میزانی که عملکرد یک مایع خنک کننده موتور های سبک را به الزامات مورد نیاز برای ماشین‌های سنگین مطابق استانداردASTM D6210  برساند ، انجام شود. مایع خنک کننده به کار رفته باید از نوع کم سیلیکات باشد و چنانچه بر پایه اتیلن گلیکول باشد، باید مطابق ویژگی های ذکر شده در استاندارد ASTM D4985 باشد .مایع خنک کننده بر پایه  پروپیلن گلیکول از نوع کم سیلیکات نیز چنانچه با الزامات شیمیایی و کارایی ذکر شده در استاندارد ASTM D4985 مطابقت داشته باشد غیرقابل استفاده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment