آگوست 11 2019 0دیدگاه
محلول سدیم هیپوکلریت - استاندارد ملی 2361

محلول سدیم هیپوکلریت- ویژگی‌ها- استاندارد ملی 2361

استاندارد ملی 2361
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:محلول سدیم هیپوکلریت- ویژگی‌ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری دو نوع محلول سدیم هیپوکلریت خانگی و صنعتی می باشد . این استاندارد برای فرآورده های سفید کننده معطر و غیره معطر بر پایه سدیم هیپوکلریت کاربرد دارد. این استاندارد برای فرآورده‌های سفید کننده غلیظ یا ژل که بر پایه سدیم هیپوکلریت می باشند، کاربرد ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment