اکتبر 02 2019 0دیدگاه
مدادهای نوکی - استاندارد ملی 7209-2

مدادهای نوکی – قسمت 2: مغزی های گرافیتی– طبقه بندی و ابعاد- استاندارد ملی 2-7209

استاندارد ملی 2-7209
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع:مدادهای نوکی – قسمت 2: مغزی­های گرافیتی– طبقه­ بندی و ابعاد

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین طبقه بندی و تعیین ابعاد مغزی های گرافیتی مورد استفاده در مدارهای نوکی است.

 دو نوع مغز گرافیتی موجود است:

 مغزی های گرافیتی پلیمری (با حرف P مشخص می شوند)

مغزی های گرافیتی سرامیکی( با حرف C مشخص میشوند)

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به‌صورت الزامی به آنها  ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment