ژوئن 12 2019 0دیدگاه
مديريت رنگ فناوري تصوير - استاندارد ملی 22149

مديريت رنگ فناوري تصوير- جبران‌سازي نقطه سياه- استاندارد ملی 22149

استاندارد ملی 22149
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مديريت رنگ فناوري تصوير- جبران‌سازي نقطه سياه

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه ای شامل محاسبه است که از طریق آن تبدیل بین پروفایلهای ICC می توانند طوری تنظیم شوند (جبران شوند) که تفاوت های بین انتهای تیره فضای رنگ مبدا و انتهای تیره فضای رنگ مقصد در نظر گرفته شوند. این کار جبرانسازی نقطه سیاه (BPC) نامیده می شود. در حال حاضر کدگذاری رنگ سنجی مربوط به تبدیلات پروفایل ICC، سازو کاری برای چنین تنظیمات انتهای روشن (سفید) در مقیاس تن فراهم می‌کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment