ژوئن 13 2019 0دیدگاه
آوانويسي زبان گفتاري- استاندارد ملی 22233

مديريت منابع زبان – آوانويسي زبان گفتاري- استاندارد ملی 22233

استاندارد ملی 22233
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مديريت منابع زبان – آوا­نويسي زبان گفتاري

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین قواعدی برای نمایش آوانویسی های حاصل از تعاملات گفتاری ضبط شده به صورت دیداری یا شنیداری در اسناد مربوط به زبان نشانه گذاری توسعه یافته(XML) بر اساس رهنمودهای TEL می باشد هدف دیگر این استاندارد مرتبط کردن داده های آن نویسی شده با استاندارد های مخصوص پیکره های حاشیه نویسی است.

این استاندارد برای داده‌های آوانویسی در مطالعات زبان شناسی اجتماعی، تحلیل مکالمات، گویش شناسی، زبان شناسی پیکره ای، فرهنگ‌نویسی پیکره ای فناوری زبان، مطالعات اجتماعی کیفی و سایر داده‌های آوانویسی از زبان گفتاری ضبط شده کاربرد دارد. این استاندارد برای سایر اشکال آوانویسی ، و از همه مهمتر استنساخ نسخ خطی کاربرد ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment