ژوئن 13 2019 0دیدگاه
چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)- استاندارد ملی 22289

مديريت منابع زبان – چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)- استاندارد ملی 22289

استاندارد ملی 22289
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مديريت منابع زبان – چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)

 

هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین چارچوب حاشیه نویسی زبانی برای باز نمون حاشیه نویسی های زبانی داده های زبانی مانند پیکره های زبانی ، علامت گفتاری و تصویر می باشد. این چارچوب شامل یک مدل داده­ای انتزاعی و یک ترتیب زبان نشانه گذاری توسعه یافته از آن مدل برای ارائه حاشیه نویسی داده های اصلی است. این ترتیب به عنوان چارچوب محوری موجب می‌شود حاشیه‌های بیان شده در یک قالب بازنمون بر روی دیگری نگاشت شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment