ژوئن 10 2019 0دیدگاه
زبان طبیعی - استاندارد ملی 21870-1

مدیریت منبع زبان – زبان طبیعی – واپایش شده (cnl) قسمت 1- مفاهیم و اصول پایه-استاندارد ملی 1-21870

استاندارد ملی 1-21870
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مدیریت منبع زبان – زبان طبیعی – واپایش شده (cnl) قسمت 1- مفاهیم و اصول پایه

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد درباره زبان طبیعی واپایش شده(CNL) که تعیین اصول مربوط بهCNL است و کاربرد آن همراه با فناوری‌های پشتیبان مرتبط است. این استاندارد به عنوان بخشی از عامل محرک برای تهیه ملی و بین‌المللی در خصوص مدیریت منبع زبان میباشد. در هر حال، این استاندارد در صدد ارائه دیدگاهی کلی از CNL و اهداف و ویژگی های آن و همچنین ارائه طرحی کلی برای طبقه‌بندی گستره ای از CNL ها است. افزون بر این، این استاندارد برخی از اصول هنجارسازی CNL هایی را که به واپایش استفاده از زبان طبیعی در دامنه های معین پرداخته و به سمت حوزه‌های کاربرد عملی متمایل می‌شوند را مشخص می‌کند. این حوزه ها شامل ارتباطات اداری عمومی، بهینه سازی جستجو و مدیریت سامانه های خودکار پرسش و پاسخ است، اما نسخه قبلی این استاندارد، به موضوعاتی که به صورت مستقیم به این کاربردها ارتباط دارند، نمی‌پردازد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment