ژوئن 10 2019 0دیدگاه
زبان طبیعی - مدل مولفه فرا داده - استاندارد ملی 21871-1

مدیریت منبع زبان -زیر ساخت مولفه فراداده (CMDI)- قسمت 1-مدل مولفه فرا داده- استاندارد ملی 1-21871

استاندارد ملی 1-21871
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: مدیریت منبع زبان -زیر ساخت مولفه فراداده (CMDI)- قسمت 1-مدل مولفه فرا داده

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، توصیف مدلی است که ساختار طرحواره های انعطاف پذیر فراداده های برهم کنش پذیر برای منابع زبان (LRS) است را فراهم می سازد. از طرحواره های فرا داده‌ای که بر پایه این مدل استوار هستند می توان برای توصیف منابع در سطوح مختلف واحد بندی استفاده کرد. ( برای مثال ، توصیف در سطح مجموعه و در سطح منابع انفرادی).

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment