فوریه 28 2019 0دیدگاه

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

مجموعه مدیریت سیستم ایزو با توجه به مجوزات اخذ شده از نمایندگی CBC کانادا اعلام می دارد که در تمام گرایش های سازمان های آموزشی، موسسات، شرکت ها و… به عنوان مدرس، مشاور، ارائه گواهینامه پایان دوره و… با موسسه شما می تواند همکاری نماید.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment