آگوست 28 2019 0دیدگاه
مشتقات نشاسته - استاندارد ملی 15548

مشتقات نشاسته – تعيين تركيب شربت هاي گلوكز، شربت هاي فروكتوز و شربت هاي گلوكز هيدروژنه – به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)- استاندارد ملی 15548

استاندارد ملی 15548
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:مشتقات نشاسته – تعيين تركيب شربت­ هاي گلوكز، شربت­ هاي فروكتوز و شربت ­هاي گلوكز هيدروژنه – به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری ترکیب محلول های دکستروز، شربت های گلوکز ، شربت های حاوی فروکتوز، شربت های گلوکز هیدروژنه ، سوربیتول، مانیتول و مالتیتول با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا میباشد. به طور عمده از اجزا شامل گلوکز، مالتوز، مالتوتریوز، فروکتوز، و مالتو- اولیگوساکاریدها می باشند. استفاده از ستونهای پر شده از رزین تبادل یونی ضروری است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment