جولای 06 2019 0دیدگاه
مواد كربندار براي توليد آلومينيم - استاندارد ملی 11585-1

مواد كربندار براي توليد آلومينيم-آندهاي از پيش پخته شده و بلوك هاي كاتد-قسمت 1: تعيين استحكام خمشي/ برشي با روش سه نقطه اي- استاندارد ملی 1-11585

استاندارد ملی 1-11585
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: مواد كربن­دار براي توليد آلومينيم-آند­هاي از پيش پخته شده و بلوك­ هاي كاتد-قسمت 1: تعيين استحكام خمشي/ برشي با روش سه نقطه­ اي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش سه نقطه ای برای تعیین استحکام خمشی کربن و مواد گرافیتی جامد در دمای اتاق است.

یاداوری- ISO12986 براساس DIN51902 است.

گرافیک از واژهٔ یونانی graphikos است و به معنای آنچه است که مربوط می‌شود به طرح زدن و طراحی. تعریف دیگر از گرافیک هر کار یا شیوهٔ مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز یا از انگاره آن است؛ و بنابراین همهٔ پدیده‌هایی را در بر می‌گیرد که ایجاد شده‌اند: به شکل یک نشانه، علامت، نقشه، طراحی، کشیدن از روی یک چیز و به ویژه طراحی خطی یک پدیده.

هنرهای گرافیک شامل کشیدن، طراحی کلیشه و گراور برای چاپ و طراحی گرافیکی است. صنایع گرافیک شامل همهٔ تکنیک‌ها و فعالیت‌هایی است که در تولید یک کار چاپی نقشی ایفا می‌کنند. طراحی گرافیک پیشه یا هنر ارتباط بصری (ارتباط تصویری) است که از آمیزش تصویرها، واژه‌ها و ایده‌ها ترکیب شده تا اطلاعاتی را به تماشاگر برساند و به ویژه در او تأثیر مشخصی بنهد.

گرافیست پیشه‌ای است در هنرها و صنایع گرافیک همچون طراحی گرافیک.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment