جولای 25 2022 0دیدگاه
API RECOMMENDED PRACTICE 934-Cاستاندارد

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل برای سرویس هیدروژن – RECOMMENDED PRACTICE 934-C

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل برای سرویس هیدروژن با فشار بالا که در 825 یا زیر 825 فعالیت می کند 

این روش توصیه شده (RP) مواد و الزامات ساخت آن برای مخازن تحت فشار سنگین دیواره های فولادی مو و مبدل های حرارتی برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا را در بر می گیرد. در مورد کشتی هایی که مطابق با بخش ASME VIII ، بخش 1 یا بخش 2 طراحی ، ساخته ، گواهی شده و مستند شده اند ، اعمال می شود.

این برنامه همچنین ممکن است در هنگام برنامه ریزی برای تغییر یک مخزن فشار دیواره سنگین موجود ، به عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment