می 01 2021 0دیدگاه
فولاد مخازن تحت فشار -API 934 A

مواد و ساخت Cr4 Cr-1Mo ، 2 1⁄4Cr-1Mo-1 1⁄4V و فولاد مخازن تحت فشار دیواره سنگین برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا

API 943 A

این روش توصیه شده (RP) در مورد مخازن جدید فشار سنگین دیواره در پالایش نفت ، پتروشیمی و تجهیزات شیمیایی که در آنها مایعات حاوی هیدروژن یا هیدروژن در دما و فشار بالا پردازش می شوند ، اعمال می شود. این مبتنی بر ده ها سال سابقه کار در صنعت و نتایج حاصل از آزمایش است که توسط سازندگان مستقل و خریداران کشتی های فشار دیواره سنگین برای این سرویس انجام می شود.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment