سپتامبر 29 2019 0دیدگاه
موتورخانه‌ها- استاندارد ملی 16000-2

موتورخانه‌ها- معاینه فنی دوره‌ای با رویکرد ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا-دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره‌ای-قسمت 2 : دیگهای بخار لوله آتشی- استاندارد ملی 2-16000

استاندارد ملی 2-16000
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع:موتورخانه‌ها- معاینه فنی دوره‌ای با رویکرد ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌های هوا-دستورالعمل بازرسی و آزمون دوره‌ای-قسمت 2 : دیگ­ های بخار لوله آتشی

 

مقدمه

در دنیای کنونی، مدیریت صحیح انرژی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است .توسعه پایدار در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، محیط زیست و سلامت سیاست خارجی ، صنعت و تکنولوژی و غیرمستقیماً تحت تاثیر سیاست‌های کلان و برنامه‌های اجرایی هر یک از نهادهای کشور در رابطه با مسئله انرژی می باشد.

 درکشور ما با وجود تلاش‌های خوبی که صورت گرفته، تاکنون طرحی همه جانبه به منظور یکپارچه سازی استاندارد سازی دستورالعمل‌های مربوط به تاسیسات به ویژه موتورخانه ها که دارای رویکردهای مختلف انرژی ، زیست محیطی ، ایمنی ، کارایی ، آسایش حرارتی و غیره باشد تدوین نشده و در این استاندارد تلاش شده است که در این راستا حرکت شود. جامع بودن و همه جانبه نگری، قابل اجرا بودن، اثربخشی و نوآوری از خصوصیات و مزایای این استاندارد می باشد.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقررات عمومی و روش معاینه فنی (بازرسی دوره‌ای و بهینه‌سازی مصرف انرژی) موتورخانه های بخار تاسیساتی و فرایندی به‌منظور کاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح سلامت و ایمنی و رفاه جامعه ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، کمک به اجرای ضوابط و استانداردهای مربوط به مصرف انرژی در همه ساختمانها و صنایع کشور است.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:

 الف – موتورخانه هایی که با گاز طبیعی و گازوئیل کار می کنند.

 ب – دیگ های بخار لوله آتشی

ج – موتورخانه های بخار علاوه بر زمان نصب و راه اندازی و تعمیرات اساسی، باید حداقل یک بار در سال مورد معاینه فنی قرار گیرند.

 این استاندارد برای دیگ های لوله آبی کاربرد ندارد

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment