سپتامبر 21 2019 0دیدگاه
موتورهای احتراق - استاندارد ملی 10409-9

موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی- استاندارد ملی 9-10409

استاندارد ملی 9-10409
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه­ اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه ­گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10409 است.

سایر قسمت های این استاندارد به شرح زیر است:

 قسمت 1: کاربرد ، دسته‌بندی و عملکرد

 قسمت 2: موتورها

قسمت ۳ :مولدهای جریانم متناوب برای دستگاه های مولد

 قسمت ۴ :فرمان و تابلو

 قسمت ۵ :دستگاه های مولد جریان

 قسمت ۶ :روش های آزمون

قسمت ۷ :اطلاعات فنی برای مشخصات و طراحی

قسمت ۸: الزامات و آزمون‌های دستگاه های مولد با قدرت پایین

قسمت ۱۰: سنجش میزان صدای محیطی با روش پوشش سطحی

قسمت ۱۱ :سیستم های قدرت بدون وقفه دوار و الزامات عملکردی و روش های آزمون

 قسمت ۱۲ :اقدامات تامین توان اضطراری برای خدمات ایمنی

قسمت ۱۳  ایمنی

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش سنجش و ارزیابی رفتار ارتعاشات مکانیکی بیرونی دستگاه مولد جریان متناوب در نقاط اندازه گیری تعیین شده در این استاندارد است .

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:

– موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه اندازی شده با دستگاه های مولد جریان متناوب با شاسی متحرک و ثابت با تکیه گاه صلب یا ارتجاعی

– دستگاه های مولد با جریان متناوب راه اندازی شده با موتورهای احتراق داخلی در خشکی و دریا .

این استاندارد برای مولدهای مورد استفاده درهواپیما یا وسایل کشنده زمینی و لوکوموتیوها کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment