آوریل 23 2019 0دیدگاه

ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي – شمارش مخمر و كپك- استاندارد ملی 11169

استاندارد ملی 11169
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع: ميكروبيولوژي فرآورده­ هاي بهداشتي، آرايشي – شمارش مخمر و كپك

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمای کلی برای روش شمارش مخمروکپک موجود در فرآورده های بهداشتی، آرایشی با استفاده از شمارش کلنی ها بر روی محیط کشت انتخابی، پس از گرمخانه گذاری در شرایط هوازی می باشد.

به منظور حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی برآورده برای مصرف کنندگان، توصیه می شود که تجزیه و تحلیل مناسب خطر میکروبیولوژیکی برای تعیین نوع فرآورده های بهداشتی، آرایشی که این استاندارد برای آنها کاربرد دارد، انجام شود. فرآورده هایی که از نظری میکروبیولوژیکی کم خطرهستند (به استاندارد ملی ایران شماره 13557 مراجعه کنید) شامل فراورده هایی با فعالیت آبی پایین، فرآورده های آبی- الکلی، فرآورده‌هایی با PH بسیار بالا و غیره هستند.

به دلیل تنوع وسیعی فرآورده های بهداشتی، آرایشی، این روش نمی‌تواند برای بعضی از فراورده ها (برای مثال برخی از فرآورده های غیر محلول در آب) مناسب باشد. از سایر روش ها (برای مثال روش های اتوماتیک) در صورتی که برابری آنها با روش استاندارد و یا «مناسب بودن» آن اثبات شده باشد، می‌توان به عنوان روش جایگزین استفاده کرد.

مخمرهای شماره شده را میتوان با استفاده از آزمون‌های تشخیصی مناسب مانند آزمون های توصیف شده در کتاب نامه این استاندارد شناسایی کرد. در صورت لزوم برای شناسایی کپک های شمارش شده می‌توان از سایر روش های مناسب استفاده کرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment