مارس 13 2020 0دیدگاه
میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی - استاندارد ملی 6332

میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)- استاندارد ملی 6332

استاندارد ملی 6332
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)

 

پیشگفتار

 استاندارد «میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی (کنسانتره)– ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصدونوزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ 31/2/98  تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

 مقدمه

آب میوه یا آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره) فراورده حاصل از خارج کردن آب از آب میوه یا آب سبزی به وسیله حرارت غیر مستقیم، با بخار آب یا تحت خلاء است،  طوری که نسبت مواد جامد محلول در آب (بریکس) در محصول نهایی نسبت به آب میوه طبیعی اولیه، دست کم دو برابر باشد. معمولاً بریکس آب میوه ها حدود ۱۱ درصد الی ۱۲ درصد بوده که پس از فرایند تغلیظ ،بریکس به ۳۵ درصد تا ۷۵ درصد می رسد. کنسانتره در ساخت آب میوه و آب سبزی، بستنی و مربا کاربرد دارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment