مارس 12 2020 0دیدگاه
میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

استاندارد ملی 6274
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:میکروبیولوژی شربت –ویژگی‌ها

 

پیشگفتار

استاندارد«میکروبیولوژی شربت- ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پانصدونوزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ ۳۱ /۲ /98 تصویب شد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روشهای آزمون میکروبیولوژی، انواع شربت های بسته بندی شده است.

 این استاندارد برای انواع شربت های بسته بندی شده کاربرد دارد.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment