مارس 11 2020 0دیدگاه
میکروبیولوژی نوشیدنی ها- استاندارد ملی 3414

میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه، آب سبزی و فراورده ها- استاندارد ملی 3414

استاندارد ملی 3414
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:میکروبیولوژی نوشیدنیها- آب میوه، آب سبزی و فراوردها

 

پیشگفتار

 استاندارد «میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه و آب سبزی و فرآورده ها و ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین منتشر شد ،اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوطه برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش آزمون میکروبیولوژی، انواع آبمیوه، انواع آب سبزی، انواع نکتار میوه و انواع نوشیدنی میوه ای بدون گاز از یک نوع میوه یا سبزی یا مخلوط آنها است. این استاندارد برای انواع آبمیوه، نکتار میوه و نوشیدنی میوه پروبیوتیک نیز کاربرد دارد.

 این استاندارد برای انواع آبمیوه نکتار و نوشیدنی میوه گازدار کاربرد ندارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment