ژوئن 26 2019 0دیدگاه
محلول هاي آبي خنك كننده يا ضدزنگ- ضدیخ- استاندارد ملی 1330

نمونه برداري و آماده سازي محلول هاي آبي خنك كننده ها يا ضدزنگ هاي موتور براي اهداف آزمون- آيين-كار- استاندارد ملی 1330

استاندارد ملی 1330
سال تصویب: 1396

رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: نمونه ­برداري و آماده ­سازي محلول­ هاي آبي خنك­ كننده ­ها يا ضدزنگ­ هاي موتور براي اهداف آزمون- آيين­ كار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه آیین کار برای نمونه برداری و آماده سازی محلول های خنک کننده ها و ضد زنگ های موتور است.

 یادآوری 1-  این نکته اشاره شده در این استاندارد، فرآورده‌های مورد نظر برای خودروهای / سبک – سنگین که آب در آنها به عنوان محیط خنک کننده به کار می‌رود را پوشش می‌دهد.

یادآوری 2- فرآورده های ضد زنگ به شکل مایع و جامد در دسترس می باشند توصیه می‌شود ضد زنگ های جامد به صورتی که در پیوست الف مشخص شده ، به کار گرفته شوند.

 این استاندارد به طور معمول جهت سرویس کاران خودرو یا کارکنان آزمایشگاه برای نمونه برداری و آماده سازی محلول های آبی خنک کننده یا ضد زنگ ها، ارزیابی و آزمون بیشتر کاربرد دارد.

 این استاندارد باید هنگام نمونه برداری و آماده سازی محلول های آبی فرآورده ها به منظور ارزیابی در روش های ASTM  پیروی شود. به منظور حصول اطمینان از اخذ یک نمونه نماینده محصول باید احتیاط شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment