دسامبر 11 2019 0دیدگاه
نمونه برداری- استاندارد ملی 16491

نمونه برداری و جابه جایی فرآورده های حلقوی مایع- آیین کار- استاندارد ملی 16491

استاندارد ملی 16491
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:نمونه ­برداری و جابه ­جایی فرآورده­ های حلقوی مایع- آیین کار

 

هشدار – در این استاندارد از مواد، عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری ایمنی و سلامتی و تعیین حدود قوانین کاربری قبل از استفاده به عهده کاربر می باشد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای نمونه برداری و جابجایی تعدادی از فراورده های حلقوی مایع است. این استاندارد به صورت ویژه برای مایعات در دمای محیط، شامل بنزن، تولوئن، زایلن، سیکلو هگزان، استایرن، پیریدین، اتیل بنزن، ایزوپروپیل بنزن، آلفامتیل استایرن به گونه ای که کیفیت فرآورده را نشان داده و حفظ کنند، کاربرد دارد.

 توصیه می‌شود شخصی کرد این فرآورده‌ها نمونه برداری کرده یا آنها را جابجا می کند، برگه اطلاعات ایمنی(SDS) را برای راهنمایی های اطلاعات در مورد کمک‌های اولیه خاص روی تجهیزات مربوط، برای استفاده در مواقع تماس یا در معرض قرار گرفتن این مواد، دارا باشد.

 مقادیر بیان شده بر حسب یکایSI به عنوان استاندارد باید در نظر گرفته شوند. هیچ یکای اندازه گیری دیگری در این استاندارد به کار نرفته است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment