آگوست 02 2019 0دیدگاه
نمک خوراکی بدون ید - استاندارد ملی 26

نمک خوراکی بدون ید- استاندارد ملی 26

استاندارد ملی 26
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی

 

موضوع: نمک خوراکی بدون ید- ویژگی­ ها و روش­ های آزمون

 

 

هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکو شیمیایی ، بسته بندی ، نشانه گذاری و روشهای آزمون نمک خوراکی بدون ید تصفیه شده میباشد.

 دامنه کاربرد

 این استاندارد در مورد نمک های خوراکی بدون ید تصفیه شده مورد مصرف در صنایع غذایی کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment