سپتامبر 03 2019 0دیدگاه
هواي درون ساختمان- استاندارد ملی 10847-27

هواي درون ساختمان- قسمت 27: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)- استاندارد ملی 27-10847

استاندارد ملی 27-10847
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست
موضوع: هواي درون ساختمان- قسمت 27: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)

 

هوایی که ما تنفس میکنیم مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (۰٫۹٪) و کربن دی‌اکسید (۰٫۰۳٪) است. به حرکت هوا نسیم یا باد گفته میشود. وجود هوا برای زیست جانداران هوازی (از حیوانات تا گیاهان و میکروبها) ضروری است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment