آوریل 10 2019 0دیدگاه

هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی 15466

استاندارد ملی 15466
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
موضوع: هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی ۱۵۴۶۶

 

مقدمه

مقدار گوگرد موجود در LPG مورد استفاده به عنوان سوخت، در نشر گاز SOx مشارکت داشته و می‌تواند منجر به خوردگی موتور و سیستم های اگزوز گردد. برخی از فرآیندهای کاتالیستی که در پالایش نفت و مواد شیمیایی به کار می روند، می توانند به وسیله مواد دارای گوگرد در خوراک پالایش مسموم گردند. این روش آزمون می‌تواند به تعیین مقدار گوگرد در خوراک فرایند، جهت اندازه گیری گوگرد در محصولات نهایی و همچنین برای تعیین انطباق با مقررات قابل قبول که به صورت اختیاری وضع شده است کاربرد دارد.

 

هدف و دامنه کاربرد

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین گوگرد کل فرار در هیدروکربن های گازی و گازهای نفتی مایع شده (LP) است. این استاندارد برای تجزیه مواد طبیعی، فرآوری شده و محصول نهایی به کار میرود. دقت برای مقدار گوگرد هیدروکربنهای گازی در محدوده mg/kg 1تا100mg/kg و در گازهای نفتی مایع شده (LPG) در محدوده 1mg/lg تا 196mg/kg تعیین شده است.

در این روش آزمون ممکن است ترکیبات گوگرد که تحت شرایط آزمون تبخیر نمی شوند، شناسایی نشود. این روش آزمون برای تعیین گوگرد کل فرار در گاز های نفتی مایع شده (LPG) حاوی 35%( جرمی/جرمی) هالوژن (ها) به کار می‌رود.

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment