می 11 2019 0دیدگاه
وسايل-پخت-و-پز-گازسوز-خانگي---استاندارد-ملی--10325-2-1

وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- استاندارد ملی 1-2-10325

استاندارد ملی 1-2-10325
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع: وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- قسمت 2-1: مصرف منطقي انرژي- كليات

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 2-10325می باشد. این مجموعه استانداردها شامل قسمت های زیر می باشد.

استاندارد ملی ایران شماره 2-2-10352، وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی– قسمت ۲-۲ : مصرف منطقی انرژی وسایل دارای فر و یا بریان کن با جابجایی اجباری هوای گرم.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روشهای آزمون مصرف منطقه انرژی وسایل پخت و پز گازسوز خانگی مطابق بند یک استاندارد ملی ایران شماره 1-1-10325 سال ۱۳۹۵ می باشد. این استاندارد فقط برای آزمون های نوعی کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment