سپتامبر 24 2019 0دیدگاه
وسايل پخت و پز گازسوز خانگي - استاندارد ملی 10325-2-2

وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- قسمت 2-2: معيار مصرف انرژي- وسايل داراي فر و يا بريانكن با جابجايي اجباري هواي گرم- استاندارد ملی 2-2-10325

استاندارد ملی 2-2-10325
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: وسايل پخت و پز گازسوز خانگي- قسمت 2-2: معيار مصرف انرژي- وسايل داراي فر و/يا بريانكن با جابجايي اجباري هواي گرم

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 2-10325 می باشد. این مجموعه استانداردها شامل قسمت های زیر می باشد.

استاندارد ملی ایران شماره 1-2-10325، وسایل پخت و پز گازسوز خانگی- و وسایل پخت و پز گازسوز خانگی– قسمت 2-1مصرف منطقی انرژی- کلیات

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روشهای آزمون مصرف منطقی انرژی وسایل پخت و پز گازسوز در فرها و یا بریانکن های دارای فن با جابجایی اجباری هوای گرم با استفاده از گازهای احتراق مطابق با بند ۱ استاندارد ملی ایران شماره2-1-10325 سال ۱۳۹۵ می باشد.

این استاندارد، آزمونهای نوعی را در بر می گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment