سپتامبر 23 2019 0دیدگاه
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- استاندارد ملی 11839-7

پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت 7: دمانگاری- استاندارد ملی 7-11839

استاندارد ملی 7-11839
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:پایش وضعیت و عیب­ یابی ماشین­ها- الزامات احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان- قسمت 7: دمانگاری

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11839 است.

سایر قسمتهای این استاندارد عبارتند از :

قسمت 1: پایش وضعیت ارتعاش و تشخیص عیوب

قسمت 2: الزامات برای نهادهای آموزش دهنده و فرایند آموزش

قسمت3: تجلیل میدانی روان کننده

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای صلاحیت و ارزیابی کارکنانی است که پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها را با استفاده از دمانگاری مادون قرمز انجام می‌دهند.

یک گواهینامه یا اظهار انطباق با این استاندارد، شناسایی صلاحیت‌ها و شایستگی افراد برای انجام اندازه گیری های گرمایی و تحلیل پایش وضعیت ماشین ها با استفاده از تجهیزات تصویربرداری گرمایی قابل حمل را فراهم می‌کند. این روش اجرایی ممکن است برای تجهیزات تخصصی یا موقعیت های خاص دیگر کاربرد نداشته باشد. این استاندارد یک برنامه طبقه بندی شده سه رده ای مبتنی بر حوزه‌های فنی را که در این باره معین شده اند، مشخص میکند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment