می 19 2020 0دیدگاه
پایپوش و اجزای آن- استاندارد ملی 22672

پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی- استاندارد ملی 22672

استاندارد ملی 22672
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی

 

پیشگفتار

استاندارد «پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی»  که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط به معنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی /منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در پانصد و بیستمین  اجلاسیه کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ 30/ 4/ ۱۳۹۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 هشدار- این روش آزمون، نیازمند استفاده از باکتری ها می باشد. این آزمون به دلیل کار با میکروارگانیسم هایی که باعث آلودگی می شوند، باید توسط افراد باتجربه و آموزش‌دیده با روش‌های میکروبیولوژی، انجام شود. احتیاط های ایمنی مناسب با قوانین خاص کشور باید رعایت شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌های آزمونی کمی برای ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی پایپوش و اجزای آن می باشد. این استاندارد برای همه انواع پایپوش و اجزای آن که در آن عوامل غیر قابل انتشار ضد باکتریایی استفاده می شود، کاربرد دارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment