آگوست 27 2019 0دیدگاه
پرتوفرآوري مواد غذايي- استاندارد ملی 15498

پرتوفرآوري مواد غذايي- آيين كار- استاندارد ملی 15498

استاندارد ملی 15498
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:پرتوفرآوري مواد غذايي- آيين­ كار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین آیین کارپرتوفرآوری مواد غذایی ، با هدف دستیابی به پرتوفرآوری موثر به صورتی است که کیفیت محصولات حفظ و محصولی ایمن و مناسب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. این استاندار برای محصولات غذایی کاربرد دارد که با پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب دار به منظور کنترل پاتوژن های قابل انتقال از طریق مواد غذایی، کاهش بار میکروبی و آسیب حشرات، جلوگیری از جوانه زنی محصولات ریشه ای و افزایش ماندگاری مواد غذایی با قابلیت فساد بالا، پرتودهی می‌شوند. این استاندارد شامل الزامات پرتو فرآوری در سامانه‌های پرتودهی است. همچنین این استاندارد جنبه‌های دیگر مانند تولید و یا /برداشت اولیه، تیمار پس از برداشت، انبارش و حمل و نقل، بسته بندی، پرتودهی، برچسب‌گذاری، انبارش و جابجایی های پس از پرتودهی، و آموزش را در بر می‌گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment