جولای 09 2019 0دیدگاه
تعيين گرانروي پليمرها - استاندارد ملی 13249-3

پلاستيك‌ها- تعيين گرانروي پليمرهاي محلول رقيق با استفاده از ويسكومترهاي مويينه- قسمت 3: پلي‌اتيلن‌ها و پلي‌پروپيلن‌ها- استاندارد ملی 3-13249

استاندارد ملی 3-13249
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پلاستيك‌ها- تعيين گرانروي پليمرهاي محلول رقيق با استفاده از ويسكومترهاي مويينه- قسمت 3: پلي‌اتيلن‌ها و پلي‌پروپيلن‌ها

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط خاص و اندازه‌گیری گرانروی کاهیده (که به عنوان عدد گرانروی هم شناخته می‌شود) و گرانروی ذاتی پلی اتیلن ها و پلی پروپلین ها به شکل محلول رقیق شده در دمای 135 درجه سانتی گراد است.

گرانروی محلولهای پلیمری ممکن است تحت تاثیر افزودنی های موجود در نمونه قرار گیرد. اگر نمونه شامل پر کننده افزودنی های دیگر باشد، ممکن است مقداری گرانروی کاهیده به دست آمده با استفاده از این روش آزمون، نامعتبر باشد .

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment