جولای 05 2019 0دیدگاه
اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار - استاندارد ملی 13502

پلاستيك‎ها- سامانه‎هاي لوله‎گذاري- محل‎هاي اتصال مكانيكي بين اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار – عدم نشتي تحت فشار داخلي مونتاژهاي در معرض خمش- استاندارد ملی 13502

استاندارد ملی 13502
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پلاستيك‎ها- سامانه‎هاي لوله‎گذاري- محل‎هاي اتصال مكانيكي بين اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار – عدم نشتي تحت فشار داخلي مونتاژهاي در معرض خمش- روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای بررسی عدم نشتی محل های اتصال مونتاژ شده بین اتصالات مکانیکی و لوله های تحت فشار پلاستیکی می باشد، وقتی که تحت فشار داخلی و در معرض خمش قرار گرفته اند. این استاندارد، روش های محاسبه شعاع میانگین خمش و نحوه اعمال این خمیر را بیان می کند. بررسی عدم نشتی تحت فشار داخلی ، مطابق روش های ذکر شده در استانداردISO 3458 انجام میشود این استاندارد، برای محل های اتصال جوش ذوبی ، کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment