جولای 03 2019 0دیدگاه
پلاستيك هاي سلولي سخت- استاندارد ملی 11423

پلاستيك هاي سلولي سخت- تعيين درصد حجمي سلول هاي باز و سلول هاي بسته- استاندارد ملی 11423

استاندارد ملی 11423
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پلاستيك­ هاي سلولي سخت- تعيين درصد حجمي سلول­ هاي باز و سلول­هاي بسته

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین درصد حجمی سلول های بالا و سلول‌های بسته پلاستیک های سلولی سخت و اندازه گیری اولیه حجم هندسی و سپس حجم هوای غیر قابل نفوذ آزمونها است.

این روش وسیله‌ای برای تصحیح حجم سلول با ظاهری با در نظر گرفتن از سلول‌های سطحی باز شده در اثر بارش ، این آماده سازی آزمون را شامل می‌شوند. این سه روش جایگزین (روش 1، روش 2 الف، و روش2 ب) وسایل مرتبط برای اندازه گیری حجم غیر قابل نفوذ مشخص شده اند

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment