جولای 09 2019 0دیدگاه
تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي - استاندارد ملی 12787-6

پلاستيك ها- تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي- قسمت 6: روش مقايس هاي براي هدايت هاي حرارتي پايين با استفاده از روش دماي مدوله شده- استاندارد ملی 6-12787

استاندارد ملی 6-12787
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پلاستيك­ها- تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي- قسمت 6: روش مقايس ه­اي براي هدايت­ هاي حرارتي پايين با استفاده از روش دماي مدوله شده

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش دمای مدوله شده برای اندازه گیری هدایت حرارتی است. انحراف دمای ورودی کمتر از1k در نظر گرفته شده و یک روش قفل شونده مضاعف برای تقویت دماهای پایین به کار برده می‌شود .استاندارد ISO 22007-3 یکی از روش‌های دمای مدوله  شده ای را ارائه می‌کند که در آن جا به جایی فاز بر حسب ضخامت گرمایی در شرایط اندازه گیری میشود.

در صورت بکارگیری این روش برای مواد ناهمگن، با توجه به عمق نفوذ حرارتی، شرایط اندازه گیری مناسب را باید انتخاب کرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment