ژوئن 29 2019 0دیدگاه
پنتافلوئورواتان - استاندارد ملی 10108

پنتافلوئورواتان(C2HF5 ،HFC–125)- جا به جايي، حمل و نقل و انبارش- استاندارد ملی 10108

استاندارد ملی 10108
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پنتا­فلوئورو­اتان(C2HF5 ،HFC–125 )-جا­ به ­جايي، حمل و نقل و انبارش- آيين­ كار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنما و الزاما جهت جابجایی، حمل و نقل و انبارش پنتافلوئورواتان برای تولیدکنندگان، خریداران و مصرف‌کنندگان می باشد.

لازم به ذکر است معمولاً در سیکل‌های تبرید تراکمی از مبدل حرارتی مایع مکش بعد از کندانسور و قبل از شیر انبساط استفاده می‌شود. در این پژوهش با استفاده از مبدل بازیاب حرارتی بعد از کمپرسور و قبل از کندانسور، سعی در بررسی تأثیر استفاده از مبدل حرارتی در این روش شده است. بدین منظور، سیکل تبرید تراکمی بخار با مبدل حرارتی مایع مکش و مبدل بازیاب حرارتی و با استفاده از مبردهای تترافلوئورواتان، تترافلوئوروپروپیلن-3،3،3،1 تترافلوئوروپروپیلن-3،3،3،2 و مبرد ایزوتروپ پنتافلوئورواتان/تری‌فلوئورواتان، از لحاظ ترمودینامیکی، انتقال حرارت و اقتصادی تحلیل شده است. سیکل تبرید تراکمی شبیه‌سازی‌شده دارای ظرفیت پایین است و مبدل‌های حرارتی کندانسور و اواپراتور مانند سیکل تبرید یخچال‌های خانگی از نوع هوا خنک با جابه‌جایی طبیعی هوا در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دادند که با استفاده از مبدل بازیاب حرارت در سیکل تبرید تراکمی، کاهش محسوسی در سطوح کل مورد نیاز مبدل‌های حرارتی موجود در سیکل برای انتقال حرارت و همچنین کاهش در هزین کل سیکل تبرید رخ می دهد. همچنین مبرد تترافلوئوروپروپیلن-3،3،3،2 دارای بیشترین کاهش در مساحت کل مورد نیاز مبدل‌های حرارتی و هزین کل سیستم است و برای استفاده در سیکل‌های تبرید تراکمی به‌جای مبرد تترافلوئورواتان توصیه می‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment