آوریل 18 2019 0دیدگاه

پودرهای شوینده – پودر لباسشویی دستی – استاندارد ملی 141

استاندارد ملی 141
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد صنایع شیمایی
موضوع:پودرهای شوینده – پودر لباسشویی دستی – ویژگیها و روشهای آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه‌برداری، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری پودرهای لباس شویی دستی می­باشد. این نوع پودر برای شستشوی پارچه های سلولزی، الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آنها مناسب است. این استاندارد در مورد پودر صابون و پودر لباسشویی مخصوص البسه ابریشم طبیعی، پشم طبیعی و مخلوط الیاف حیوانی و مصنوعی کاربرد ندارد. 

 

پیش گفتار

استاندارد « پودرهای شوینده – پودر لباسشویی دستی – ویژگیها و روشهای آزمون که نخستین بار در سال ۱۳۴۴ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای هفتمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک هزار و ششصد و شصت و ششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ ۱۴/6 / ۱۳۹۷ تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوبه بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردها ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment